Tid

17:00
17:20
17:32
17:57
18:03
18:15
18:27
19:00
19:06
19:12
19:18
19:24
19:30

Förtävling

Kvinnor Stavhopp
Män Längdhopp
Kvinnor Höjdhopp
Pojkar 14 60m, Lopp 1
Flickor 14 60m Försök
Pojkar 16 60m Försök
Flickor 16 60m Försök
Pojkar 14 60m Final
Flickor 14 60m Final
Pojkar 16 60m Final
Flickor 16 60m Final
Pojkar 13 Skånes snabbaste 13-åring
Flickor 13 Skånes snabbaste 13-åring

Tid

19:45
20:00
20:02
20:13
20:19
20:38
20:48
20:55
21:14
21:25
21:39
21:50

Huvudtävling

Invigning
Män Stavhopp
Män 60m häck Försök
Män High Jump
Kvinnor 60m Försök
Kvinnor 60m häck Försök
Kvinnor Längdhopp
Män 60m Försök
Män 60m häck Final
Kvinnor 60m häck Final
Kvinnor 60m Final
Män 60m Final

OBS!
Tidsprogrammet är preliminärt.
Ovanstående tidsprogram är senast uppdaterat den 24/2 klockan 02:30