Alla grenar i huvudprogrammet är premium och har följande prispengar för placeringarna 1-6:

USD 7000 – 5000 – 3000 – 1500 – 1200 – 1000