Omöjliga krav sätter stopp för Usain Bolt och Malmö Games

Malmö Games flyttar istället inomhus till Malmö Arena i februari nästa år

Stiftelsen Malmö Athletics International har vid ett styrelsemöte beslutat att flytta den planerade galan den 5 augusti från Malmö Stadion till Malmö Arena, där en stor internationell inomhusgala skall arrangeras i februari nästa år. Usain Bolt var inplanerad att springa 100 m på Malmö Stadion,  men med anledning av de orimliga krav som ställts av Malmö Stads fritidsdirektör Bo Sjöström i ett föreslaget arrangemangsavtal, blir det inte av.

Stiftelsens ordförande, Bengt Bendéus, säger:

”- Vi är mycket besvikna och ledsna. Vi har gjort allt i vår makt för att få till stånd ett arrangemangsavtal. Men Bo Sjöström, Malmö Stads fritidsdirektör, har gjort det omöjligt för oss genom att föra in omöjliga krav i förhandlingarna.

Ett av Bo Sjöströms krav är att de nya banorna ska vara klara den 7 juli, vilket inte kan accepteras av de tyska entreprenörerna BSW och TellBau. Bo Sjöström vill dessutom ha ett vite om 500.000 kr om banorna inte blir färdigställda i tid, även om vädret inte skulle tillåta att tidsplanen följes.

De nuvarande banorna är i bedrövligt skick och är i stort behov av renovering. De har förstörts genom vårdslös hantering av maskiner utan att banorna har skyddats. Det har fått till följd att löparbanorna har stora hål.

Bo Sjöström har inte bara krävt att Malmö Games ska betala de nya banorna utan han vill också att Stiftelsen skall betala 200.000 kr vid samtliga nöjes-arrangemang, t.ex. musikkonserter, på Stadion för att skydda banorna.

För detta kan naturligtvis inte Malmö Games ta kostnaden. Det måste vara en angelägenhet för fritidsförvaltningen att garantera den dagliga driften av sina anläggningar där även skötsel av banorna måste omfattas. Varför skall Malmö Games betala skador som sker vid andra arrangemang?

Bo Sjöström har inte accepterat att inskriva datumet för Malmö Games 2016 i avtalet, trots att Malmö Games har accepterat att Malmö Stadion eventuellt inte kommer att kunna användas vid denna tidpunkt. Malmö Games hade fått en villkorad option att genomföra tävlingen 2016 och behövde reservera datumet 18 månader i förväg i den internationella tävlingskalendern.”

Rajne Söderberg, Tävlingsdirektör för Malmö Games, säger:

”- Vi kommer istället satsa på en inomhusgala i Malmö Arena i februari 2015, då vi inte vill beröva Malmö på chansen att se världseliten tävla. Det är givetvis mycket tråkigt att det inte blir på Malmö Stadion, inte bara för friidrotten utan för hela Malmö. Vi kommer fortsätta kämpa för att en dag kunna genomföra evenemanget på Malmö Stadion, som också behövs för friidrottens dagliga verksamhet.”

Malmö Games har slutit ett avtal med Malmö Arena om en inomhusgala i februari nästa år.

 

För mer information vänligen kontakta:

Bengt Bendéus, +971 50 55 22 961