Malmö Games uppdatering

Hej alla Malmö Games-vänner och MAI:are! Ni blir säkert…